DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Historie SKL

Sportovní klub Lapačka byl založen v únoru 1997 a registrován na ministerstvu vnitra 6. května téhož roku. Prvním předsedou  se stal Antonín Lipina. Avšak rozmanitá sportovní činnost se ve známém místě naproti Hostinci Na lapačce provozuje již přes čtyři desítky let. Při uzavírání vrtu geologického průzkumu a následných terénních úpravách v roce 1962 se zrodila myšlenka využít příhodného místa k vybudování sportovního areálu v Šenově – místní části Lapačka. V tomto roce vzniklo fotbalové hřiště a o dva roky později i plocha přírodního kluziště. Největší zásluhy na tomto díle se přisuzují zdejšímu občanovi Bedřichu Mecovi.

Na přírodním ledě bruslila veřejnost a probíhala hokejová utkání s mužstvy okolních vesnic a na fotbalovém hřišti počala tradice utkání „svobodní vs. ženatí“ v termínu 30. dubna, který je spojen se stavěním máje. Kromě těchto nejrozšířenějších sportů se praktikovaly i další: lehká atletika, basketbal, volejbal, tenis. V letech 1980-1983 byla provedena úprava fotbalového hřiště, vyasfaltování přírodního kluziště a započala výstavba kuželny.

K pravidelně pořádaným akcím následně přibylo organizování Dětského dne, recesního lampionového průvodu, fotbalové turnaje mezi hospodami a utkání „O starostovou bečku“ mezi „Severem a Jihem“.

V roce 1999 se mezi pravidelně provozované sporty zařadila i lukostřelba, jejíž závodníci se začali pod vedením svazového funkcionáře a trenéra Františka Hegedüse prosazovat na celorepublikových soutěžích. Významným se stalo datum 21. - 22. září 2002, kdy ve sportovním areálu a přilehlém okolí proběhlo Mistrovství ČR v terénní lukostřelbě s mezinárodní účastí.

V současnosti je předsedou SK Rostislav Buzek, který v součinnosti s výborem nadále podporuje princip otevřeného sportoviště všem příchozím. Hraje se zde basketbal, kopaná, tenis, nohejbal, kuželky, hokej a probíhají závody v lukostřelbě, které jsou zařazeny do celostátního kalendáře Českého lukostřeleckého svazu.

Tento víceúčelový areál slouží všestranným sportovním a rekreačním aktivitám zdejších, ale i ostatních příchozích občanů.

buy footwear | Sneakers - ΦΘΗΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 2020
TOP